Zorgstandaard astma

Ruim 550.000 mensen in Nederland hebben de longziekte astma. Voor het bevorderen van optimale preventie en zorg voor mensen met astma heeft de Long Alliantie Nederland de Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren en de Zorgstandaard Astma Volwassenen uitgebracht.

De Zorgstandaarden vormen de “norm” voor goede preventie en zorg bij astma en is van belang voor patiënten, zorgverleners en zorginkopers. Het voornaamste doel van de zorgstandaarden is het bevorderen van goede zorg bij astma. De zorgstandaard geeft patiënten en zorgverleners duidelijkheid over wat mag worden verwacht van een astma behandeling en de bijpassende organisatie. De zorgstandaard vormt ook de basis voor het inkopen van ketenzorg door zorgverzekeraars.

De Zorgstandaard astma Volwassenen bevat kwaliteitsindicatoren voor het meten van de kwaliteit van de astmazorg. In totaal zijn drie kengetallen en zes kwaliteitsindicatoren vastgesteld.

Van de Zorgstandaarden Astma zijn speciaal voor patiënten en ouders van kinderen met astma patiëntenversies ontwikkeld in samenwerking met het Longfonds . De patiëntenversies leggen voor patiënten de inhoud van de Zorgstandaarden astma uit. De patiëntenversies informeren wat patiënten van de zorg mogen verwachten en welke rol patiënten kunnen nemen in het zorgproces. De patiënt wordt partner in de astmazorg. Inhoudelijk zijn de Zorgstandaarden astma en de patiëntenversies identiek.  Voor de zorgstandaard volwassenen is een ‘papieren’ zorgstandaard ontwikkeld. Voor de zorgstandaard kinderen en jongeren is de informatie vertaald in een nieuwe wereld op astmakids.nl  ‘de dokter en astma’.

X-2013012113583908423.gif X-2013012113585087925.jpg      X-2013012113585994328.gif  X-2013012113590477930.jpg       

Werkgroep Zorgstandaard Astma

De werkgroep Zorgstandaard Astma bij Kinderen werd geleid door een duaal en collegiaal voorzitterschap van de heer prof. dr. Bindels (voorgedragen door de CAHAG) en mevrouw dr. Van Essen Zandvliet (voorgedragen door de NVK en VAN).

De werkgroep Zorgstandaard Astma bij Volwassenen werd geleid door een duaal en collegiaal voorzitterschap van de heer dr. Muris (voorgedragen door de CAHAG) en de heer dr. Roldaan (voorgedragen door de NVALT).

De werkgroep Zorgstandaard Astma bij kinderen heeft de volgende leden:

-      mw. Radstake (Astma Fonds Longstichting);

-      mw. Euving (Astma Fonds Longpatiëntenvereniging);

-      mw. Sliedrecht (Vereniging Nederland Davos);

-      dhr. Van Ewijk / dhr. Van Gent (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde);

-      mw. Mesman (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie);

-      mw. Kuijpers (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie);

-      mw. Bon / mw. Van Duijn-Langmuur (V&VN afdeling Longverpleegkundigen);

-      mw. De Jong (V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen & praktijkondersteuners);

-      mw. Meijer / mw. Lone (Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten);

-      mw. Bolleurs (Nederlandse Vereniging van Diëtisten);

-      mw. Van den Burgh (STIVORO expertisecentrum voor tabakspreventie);

 

De werkgroep Zorgstandaard Astma bij volwassenen heeft de volgende leden:

-      mw. Radstake (Astma Fonds Longstichting);

-      mw. Euving (Astma Fonds Longpatiëntenvereniging);

-      mw. Van Bergen / Mw. Onstein (Vereniging Nederland Davos); 

-      dhr. Bergkamp (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie);

-      mw. Van Ommeren (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie);

-      mw. Fikkers (V&VN afdeling Longverpleegkundigen);

-      mw. De Jong (V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen & praktijkondersteuners);

-      mw. Nietzman-Lammering / mw. Wapenaar (Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten);

-      dhr. Harms (SAN Centra voor Medische Diagnostiek);

-      Mw. Willems (STIVORO expertisecentrum voor tabakspreventie);

-      mw. Bolleurs (Nederlandse Vereniging van Diëtisten);