Ontwikkeling landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname

Dankzij steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars ontwikkelt de LAN in het kader van het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten het landelijk transmuraal zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname. Dit project richt zich op verbetering van de behandeling van COPD patiënten met een longaanval tijdens en na de ziekenhuisopname.

Werkgroep

Voor de ontwikkeling van het zorgpad is er een landelijke LAN werkgroep ingesteld onder duaal voorzitterschap van prof. dr. Huib Kerstjens (longarts) en Philippe Salomé (huisarts). De multidisciplinaire werkgroep ging in maart 2014 van start en is samengesteld uit vertegenwoordigers van onder andere de NVALT (longartsen), CAHAG (huisartsen), V&VN Longverpleegkundigen, V&VN Praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners, NIP (psychologen), KNGF (fysiotherapeuten), NVD (diëtisten), KNMP (apothekers), Longfonds (patiënten) en NVLA (longfunctie analisten).

 

Richtlijn gezondheidszorg.jpg

Parallel en ter ondersteuning van het zorgpad, wordt de ziekenhuisrichtlijn “diagnostiek en behandeling van een COPD longaanval in het ziekenhuis” ontwikkeld. Deze richtlijn is integraal onderdeel van het landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname. Deze richtlijn is verschenen in 2017 en is te vinden op de website www.richtlijnendatabase.nl