Patiëntenversie zorgpad COPD

Over het zorgpad COPD is een patiëntenversie ontwikkeld.  Hierin is in woord en beeld gebracht wat de patiënt vanaf het moment van opname vanwege een longaanval kan verwachten en wat zijn of haar eigen rol daarin is. Niet alleen in het ziekenhuis maar ook daarbuiten. Verder bevat het informatie voor de patiënt en hun naaste over belangrijke aspecten rond het voorkomen van een longaanval. De patiëntenversie is digitaal en vrij beschikbaar en kan worden aangepast aan de invulling en planning van het eigen lokale/regionale zorgpad. Ook kunnen de logo’s van de ziekenhuizen en betrokken zorgcentra worden toegevoegd.

Handleiding

De patiëntenversie van het zorgpad COPD bestaat uit een algemeen deel en zeven losse onderdelen. In het algemene deel staat beschreven wat de patiënt kan verwachten van de ziekenhuisopname ten gevolge van een longaanval, maar ook van de periode daarna als de patiënt weer thuis is. Daarnaast is hierin informatie voor naasten opgenomen en is veel aandacht voor wat de patiënt zelf kan doen.

Het idee achter de losse delen is dat je als zorgverlener de patiënt niet hoeft te overladen met informatie. Wanneer een onderwerp ter sprake komt kun je gericht informatie meegeven. Niet alle delen hoeven aan bod te komen.

De losse onderdelen zijn:

  • Angst, verdriet en somberheid
  • Bewegen
  • Goed omgaan met energie
  • Voeding
  • Medicijnen
  • Roken
  • Werken na een longaanval

Er zijn drie formats beschikbaar:

PDF

Het PDF format is print klaar. Daarnaast kunt u met Adobe Acrobat Pro wijzigingen doorvoeren of uw logo toevoegen.

Word

Wilt u alleen gebruik maken van (delen van) de tekst? Dan is de Word versie handig, u kunt de tekst in uw eigen lay-out verwerken.

Patiëntenversie van het zorgpad COPD


InDesign

Met dit bestand beschikt u over de lay-out en de teksten. U heeft de mogelijkheid om alles aan te passen. Daarnaast vindt u ook de gebruikte lettertypes. Dit bestand is ook op te vragen via nijdeken@longalliantie.nl

Patiëntenversie van het zorgpad InDesign

Veel succes met het werken met de patiëntenversie van het Zorgpad COPD!