Op naar reguliere zorg

Huisbeozek thuiszorg2_ws.jpg

Vanuit het belang van COPD patiënten en de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg, is de verwachting dat longpatiënten(verenigingen), zorgverzekeraars, overheden en inspecties op den duur van alle ziekenhuizen en regio’s in Nederland zullen vragen systematisch te werken aan het verminderen van ziekenhuisopnamedagen voor COPD.

Daarom nodigt de LAN alle betrokken zorgverleners, zorgorganisaties en verzekeraars uit om in de regio aan de slag te gaan met het zorgpad, zodat alle patiënten deze zorg mogen ontvangen. Met steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en het Ministerie van VWS zal de LAN de komende drie jaar zich inzetten om het werken volgens het zorgpad “reguliere zorg” te maken.

In dat kader is de LAN - in samenwerking met de zorgverzekeraars - op zoek naar regio’s die gezamenlijk willen optrekken bij de start van dit traject. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lidewij Sekhuis, sekhuis@longalliantie.nl. 

Patient en mantelzorger op straat.jpg