Het landelijk zorgpad COPD 

 

Continuïteit van zorg

Het zorgpad beschrijft de zorg voor patiënten met COPD die zijn opgenomen in het ziekenhuis voor een longaanval. Het gaat hierbij om de zorg tijdens de ziekenhuisopname, maar ook de zorg na ontslag. Continuïteit van zorg en een goede interdisciplinaire samenwerking staan centraal.

Dit zorgpad beoogt het aantal longaanval ligdagen voor COPD-patiënten in 5 jaar te reduceren met 25% met gelijke dan wel verbeterde kwaliteit van leven en patiënttevredenheid. Het zorgpad is beschreven in opeenvolgende interventies die weergegeven zijn in de tijd en onderverdeeld in 10 elementen. 

 'Het zorgpad slaat een brug tussen eerste en tweede lijn'

Tien elementen

elementen zorgpad.JPG

Een beknopte beschrijving van de elementen is weergegeven in de samenvatting van het zorgpad. Ook kunt u de presentatie ‘Longaanval ten strijde!’ inzien. Wilt u alle interventies bekijken? Zie daarvoor het zorgpad versie 1.0.

Het zorgpad versie 1.0 is ook aan te vragen in boekvorm via info@longalliantie.nl

 

 plaatje rapport.JPG

Concept versie 1.0

Het zorgpad versie 1.0 die u op deze website vindt is een concept. Deze versie is onder constructie en wordt op dit moment uitgetest in 8 pilotregio's in het land. Vervolgens zullen de ervaringen van de pilotregio's verwerkt worden in versie 2.0. Eind 2017 stellen de leden van de LAN het landelijk zorgpad vast en zal de definitieve versie in 2018 landelijk ter beschikking worden gesteld.