Het landelijk zorgpad COPD 

 

Continuïteit van zorg

Het zorgpad beschrijft de zorg voor patiënten met COPD die zijn opgenomen in het ziekenhuis voor een longaanval. Het gaat hierbij om de zorg tijdens de ziekenhuisopname, maar ook de zorg na ontslag. Continuïteit van zorg en een goede interdisciplinaire samenwerking staan centraal.

Dit zorgpad beoogt het aantal longaanval ligdagen voor COPD-patiënten in 5 jaar te reduceren met 25% met gelijke dan wel verbeterde kwaliteit van leven en patiënttevredenheid. Het zorgpad is beschreven in opeenvolgende interventies die weergegeven zijn in de tijd en onderverdeeld in 10 elementen. 

 'Het zorgpad slaat een brug tussen eerste en tweede lijn'

Tien elementen

elementen zorgpad.JPG

Een beknopte beschrijving van de elementen is weergegeven in de samenvatting van het zorgpad. 

 

Aanpassingen Versie 2.0

De voornaamste aanpassingen in versie 2.0 zijn:

  • Er zijn naar aanleiding van de ervaringen van de pilotregio’s aanpassingen gemaakt aan de inhoud van het zorgpad. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van de CCQ tijdens opname en het hoger prioriteren van het Longaanval Actie Plan tijdens opname;
  • Opnemen van de multidisciplinaire richtlijn ‘behandeling COPD-longaanval in het ziekenhuis’ ontwikkeld door NVALT en LAN;
  • Opnemen van de patiëntenversie van het landelijk zorgpad COPD-longaanval met ziekenhuisopname;
  • Opnemen van extra instrumenten die toekomstige regio’s ondersteunen bij de implementatie van het zorgpad. Een voorbeeld hiervan is de toolkit stoppen met roken;
  • Opsommen van initiatieven in Nederland die als goed voorbeeld kunnen dienen voor de implementatie van een bepaalde interventie;
  • Een toevoeging van een extra hoofdstuk waarin enkele onderwerpen uit het zorgpad verder worden uitgelicht. Dit zijn onderwerpen die na evaluatie met de pilotregio’s extra aandacht verdienen;
  • De elementen van interventie ‘zorg volgens richtlijnen’ uit versie 1.0 zijn verdeeld over de andere interventies waardoor er nu in de opsomming één interventie minder is. Ook is nummering van de interventies hierdoor veranderd.

 

Download Versie 2.0

Versie 2.0 is hier te downloaden.

Enkele andere nuttige documenten uit versie 2.0 zijn