Aanleiding landelijk transmuraal zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname

aantal heropnames.png

 

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat 596.300 mensen in Nederland COPD hebben. Voorts blijkt uit dezelfde cijfers dat de sterfte aan COPD hoog is in vergelijking met andere landen. In Nederland sterven jaarlijks 6.000 mensen met COPD als primaire en 4.000 mensen als secundaire doodsoorzaak. Veel van de patiënten met COPD liggen meerdere malen in het ziekenhuis voor een longaanval. Cijfers uit 2010 laten zien dat patiënten met COPD in totaal meer dan 200.000 dagen in het ziekenhuis liggen als gevolg van longaanvallen (exacerbaties). En ongeveer de helft van de patiënten die zijn opgenomen worden datzelfde jaar één of meerdere malen heropgenomen. Longaanvallen veroorzaken veel leed voor patiënten en hun naasten, met name omdat elke longaanval een sterke en meestal blijvende verhoging van de ziekte- en zorglast met zich meebrengt.

Meer dan 50% van alle COPD gerelateerde zorgkosten (415 miljoen in 2007) is een gevolg van ziekenhuisopnames door longaanvallen. Ook voorspelt het RIVM dat de kosten voor COPD de komende jaren tot 2032 zelfs verdriedubbelen. 

'de zelfredzaamheid verbetert en heropnames kunnen met het zorgpad worden voorkomen'

longen.jpg

Door de zorg van onder andere de eerste lijn en tweede lijn beter op elkaar af te stemmen en de patiënt na afloop van een ziekenhuisopname beter te ondersteunen is de voorspelling dat het leed van de COPD patiënt en zijn naaste is te verzachten en daarmee zelfs heropnames zijn te voorkomen.

In dit kader heeft de Long Alliantie Nederland met financiële steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars een tweede versie van het landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname ontwikkeld. Dit project focust op versterking van de behandeling van COPD patiënten met een longaanval tijdens en na de ziekenhuisopname. Hoofddoel is het in 5 jaar reduceren van het aantal ziekenhuisligdagen met 25% met gelijke dan wel verbeterde kwaliteit van leven en patiënttevredenheid.