Zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname - longaanval.nl

 Plaatje longaanval.nl.png

Het landelijk transmuraal zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname heeft als doel betere zorg te leveren aan COPD-patiënten tijdens en na een ziekenhuisopname (longexacerbatie) door goede zorg, in een goede afstemming met de keten. 

Het landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname heeft in een grootschalige pilot aangetoond dat het aantal opnamedagen substantieel verlaagd wordt met minstens gelijke kwaliteit van leven, patiënttevredenheid en meer werkplezier van zorgverleners.

 

www.longaanval.nl
Alle kennis, ervaringen en inzichten zijn gebundeld op de website www.longaanval.nl. Neem er gerust een kijkje!

Hier vind je onder andere het volgende: 

Materialen voor patiënten

 1.  Patientenwebinar ‘COPD, wat kan ik zelf doen?’
  • … om te voorkomen dat ik (wederom) word opgenomen voor een longaanval? 
  • Wat als mijn ziekte nou zo ver is gevorderd en het slechter met me gaat?
 2. Animatie voorlichtingsfilms
  • Wat is een longaanval?
  • Hoe herkent u een longaanval?
  • Doelen stellen bij COPD
  • Aandacht voor mantelzorgers
  • COPD: praten over het leven en het levenseinde
  • Patiëntenversie zorgpad COPD

 

Materialen voor zorgverleners

 • Online talkshow ‘Minder opnamen voor COPD door betere samenwerking: natuurlijk, maar hoe dan? *   
 • Nascholingsmagazine COPD longaanval met ziekenhuisopname (meegeleverd bij deze Inspiratie)?*
 • E-learning gebaseerd op magazine;*
 • Digitale matrix met toolbox;
 • Videoproducties over de inhoud en tips bij implementatie van de zes voorkeurinterventies;
 • Overzicht digitale hulpmiddelen Astma/COPD-zorg;
 • Ervaringsverhalen van zowel patiënt als zorgverlener, en nog veel meer.

 * De talkshow en e-learning zijn beiden geaccrediteerd voor o.a. longverpleegkundigen, praktijkondersteuners, wijkverpleging, verpleegkundig specialisten en artsen.