Zorgpad COPD longaanvalNACL-Icon_1.jpg

Het landelijk transmuraal zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname heeft als doel betere zorg te leveren aan COPD-patiënten tijdens en na een ziekenhuisopname (longexacerbatie) door goede zorg, in een goede afstemming met de keten. 

Hoofddoel: het reduceren van het aantal ziekenhuisopnamedagen met gelijke dan wel verbeterde kwaliteit van leven en patiënttevredenheid.

Knipsel.JPG

 Samenvatting zorgpad (download)

Het landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname heeft in een grootschalige  pilot aangetoond dat het aantal opnamedagen substantieel verlaagd wordt met minstens  gelijke kwaliteit van leven, patiënttevredenheid en meer werkplezier van zorgverleners.

De samenvatting van het zorgpad COPD is HIER te downloaden.

Spoedig zal het definitieve rapport - met een omschrijving van de gehele inhoud van het  zorgpad - op deze site volgen.  

 

 

Animatiefilm zorgpad COPD

Het Longfonds heeft in samenwerking met de LAN en indiveo vijf animatiefilms ontwikkeld voor patiënten die specifieke onderdelen van het zorgpad verduidelijken.  

De vijf onderwerpen zijn:plaatje animatiefilm.png

In maximaal 2 minuten wordt op een simpele manier het onderwerp verduidelijkt aan de patiënt, waarbij naast informatie geven ook de patiënt wordt gestimuleerd om zelf een rol te nemen in zijn/haar behandeling.

 
Vrij beschikbaar
De films zijn voor ieder vrij beschikbaar en HIER te vinden.