Ziektelastmeter COPD

De kwaliteit van leven en de ervaren kwaliteit van zorg van patiënten met COPD verbetert als de ziektelastmeter voor COPD wordt ingezet. De ziektelastmeter COPD betrekt patiënten bij de behandeling waardoor zowel de patiënt als de behandelaar meer grip op de behandeling en het ziekteproces krijgt. 

Wat is de Ziektelastmeter COPD?

Het begrip Ziektelast wordt het beste omschreven als de ervaren situatie van de patiënt betreffende het fysieke, emotionele, psychologische en/of sociale aspect. Deze ervaren toestand beïnvloedt de mogelijkheden van de patiënt om met de gevolgen van de ziekte en behandeling om te gaan. De Zorgstandaard COPD gaat uit van het begrip Ziektelast.

De ziektelastmeter COPD geeft de behandelaar en de patiënt inzicht in de ervaren ziektelast van de patiënt. De ziektelastmeter COPD is een gebruiksvriendelijk meetinstrument waarmee ziektelast op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en praktische manier kan worden aangegeven.

Om de ziektelast van de patiënt inzichtelijk te krijgen, vult de patiënt een vragenlijst in. Daaruit volgt een lijst met scores die door een computerprogramma worden weergegeven in een overzichtelijke grafiek met 11 ballonnen. Deze ballonnen geven elk een specifiek domein weer, bijvoorbeeld vermoeidheid en longaanvallen. Ook geven de ballonnen met behulp van kleuren aan welk domein aandacht verdient en welke domeinen voldoende zijn. Door te klikken op de ballonnen, verschijnt er een behandeladvies om mee aan de slag te gaan. Op deze wijze kan er een gerichte behandeling plaatsvinden met als doel de ziektelast van de patiënt te verlagen.

 Ziektelast.jpg

Voor meer informatie over de Ziektelastmeter COPD kunt u HIER terecht.

Wilt u de scholing aanvragen? Klik dan HIER.

Waarom de Ziektelastmeter COPD gebruiken

Door de ziektelastmeter COPD te gaan gebruiken, zal de kwaliteit van leven en ervaren kwaliteit van zorg van COPD-patiënten verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. De ziektelastmeter betrekt de patiënt meer bij zijn of haar behandeling en geeft zowel de patiënt als de behandelaar meer grip op de situatie.

De Ziektelastmeter in uw dagelijkse praktijk

Wilt u de ziektelastmeter COPD in uw dagelijkse werk gaan toepassen? Dat kan!

  • In een aantal HIS- en KIS-systemen is het al mogelijk om met de ziektelastmeter COPD te gebruiken. Vraag uw leverancier naar de mogelijkheden:

Caresharing

De ziektelastmeter COPD is beschikbaar via cBoards.
Klik HIER voor meer informatie. 

 

CuraVista

Patiënten kunnen thuis alles invullen en kunnen dit ook delen met hun zorgverleners.
Er zijn nu ook vijf ziekenhuizen die via deze weg de ziektelastmeter COPD kunnen gebruiken: Fransiscus, Havenziekenhuis Rotterdam, Ikazia Rotterdam, Elkerliek, Bernhoven.

Klik HIER voor meer informatie. 

PGO-leverancier CuraVista biedt via de volgende link online de ziektelastmeter aan.

MijnLuchtpuntApp 

 

De app is een zelfmanagement programma voor COPD patiënten, waar de ziektelastmeter COPD in geïntegreerd is. Patiënten kunnen zelf de ziektelastmeter invullen. Ook kunnen zij zorgverleners toegang geven om de gegevens in te zien.  

Via www.mijnluchtpunt.nl is het voor patiënten mogelijk om de ziektelastmeter COPD te gaan gebruiken.

NHG-doc

Via NHG-doc kunnen de onderstaande HIS gebruikers toegang krijgen tot de Ziektelastmeter COPD.

Nu al beschikbaar:

  • MicroHIS X
  • CGM Huisarts
  • OmniHIS
  • Promedico-ASP
  • TetraHIS
  • Zorgdossier

Sluit hier een abonnement af om toegang te krijgen tot de COPD ziektelastmeter en profiteer ook van alle andere NHGDoc functionaliteiten.

 

Pharmeon

Pharmeon is de bouwer van patiëntportalen via web en app (www.uwzorgonline.nl) en maakt beveiligde koppelingen met medische informatie systemen. De pilot om de ZiekteLastMeter COPD te testen met praktijken en patiënten wordt uitgebreid en er is nog ruimte voor meer praktijken.

Neem contact op met Pharmeon via customerservices@pharmeon.nl voor meer informatie of om u aan te melden.

Porta vita

Ziektelastmeter COPD beschikbaar binnen Portavita Health Management Platform. Klik HIER voor meer informatie.

 

Sananet

De Ziektelastmeter is opgenomen in MijnCOPDcoach.  
Klik HIER voor meer informatie. 
 

 

VIP Live (Calculus)

Losse functionaliteit binnen het virtuele KIS. Af te nemen als totale zorggroep. Planning: vanaf april beschikbaar.

http://www.calculus.nl/

 

VitalHealth KIS

VitalHealth KIS ondersteunt regionale samenwerking in de behandeling van de (multimorbide) chronisch zieke patiënten. Het KIS biedt niet alleen de mogelijkheid om gebruikelijke medische gegevens als vitale parameters (zoals bloeddruk en BMI) en nevenpathologie vast te leggen maar biedt ook COPD-specifieke onderdelen, zoals de Ziektelastmeter COPD. Deze onderdelen zijn opgenomen in de Module COPD.

Klik HIER voor meer informatie.

 


Meer informatie

Totstandkoming
De ziektelastmeter COPD is op initiatief van ‘PICASSO voor COPD’ en onder auspiciën van de Long Alliantie Nederland door de Universiteit van Maastricht ontwikkeld. Onderzoekster en projectleider Annerika Gidding-Slok (Universiteit van Maastricht) heeft de ziektelastmeter COPD vervolgens getest. Binnen dit traject zijn alle lidorganisaties van de Long Alliantie Nederland betrokken geweest.

Onderdeel Zorgstandaard
De Zorgstandaard COPD gaat uit van het begrip ziektelast. Met de komst van de ziektelastmeter COPD is hier een belangrijke stap gezet. Daarom is de ziektelastmeter COPD opgenomen in de Zorgstandaard COPD.

Voor meer informatie:

De ziektelastmeter COPD is een project binnen het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten en valt onder doel 1 waarbij 25% minder ziekenhuis opnamedagen voor longaandoeningen wordt nagestreefd.

Documenten

Links

foto minister schippers.png