Annemie_Boehmer_vrij_ademen.png

 

Vrij Ademen

Een wereld waarin iedereen, altijd en overal vrij kan ademen. 
Dat is het doel van Vrij Ademen. Het is een meerjarenprogramma om longziekten te voorkomen en om mensen met een longziekte optimaal te ondersteunen. Voor en door het longenveld samen met anderen, begeleid door het Longfonds en Long Alliantie Nederland.

Ruim 1,2 miljoen mensen hebben een longziekte zoals astma, COPD, longkanker, sarcoïdose en longfibrose. Ziekten die weinig zichtbaar zijn, omdat juist mensen met een longziekte zich vaak terugtrekken uit het maatschappelijk leven. Omdat ze niet mee kunnen. Of uit angst voor reacties uit de omgeving. Veel longpatiënten ervaren een lagere kwaliteit van leven, onder meer door gebrek aan (gezonde) lucht, lichamelijke ongemakken, angst, depressie en eenzaamheid.

Een longziekte kan iedereen overkomen. En virussen en bacteriën waar we nog geen goede behandeling voor hebben, maken dat veel meer mensen te maken krijgen met chronische longschade. Denk aan het coronavirus. Daarom is het zaak om nú in actie te komen. Niet alleen voor mensen met een longziekte, maar voor de gezondheid van alle Nederlanders.

Vrij Ademen
Dit is de reden dat longpatiënten, zorgverleners, wetenschappers, beleidsmakers en bedrijven samen het initiatief hebben genomen tot Vrij Ademen. Een meerjarenprogramma met als inzet een wereld waarin iedereen, altijd en overal vrij kan ademen, met de volgende pijlers:

  1. Gezond leven is de norm
  2. Optimale kwaliteit van leven voor mensen met een longziekte met versterking van zelfregie
  3. Optimale zorg en behandeling voor mensen met een longziekte.

Doorlopend werken we aan het verhogen van de urgentie voor longziekten en het verkrijgen van compassie met mensen met een longziekte.

Het jaar 2020 staat in het teken van het agenderen van de urgentie van longziekten door een landelijke publiekscampagne ‘Geef adem!’, gecoördineerd door het Longfonds. Voor 2021 geven we nu de plannen vorm.

Samen successen behalen: doe mee!
Eerdere initiatieven laten zien dat samenwerking en het bundelen van krachten tot mooie resultaten kan leiden. Een mooi voorbeeld vanuit het longenveld is het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten (2014-2018). Als onderdeel van dit programma is het landelijk transmuraal zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname ontwikkeld. In een grootschalige, meerjarige pilot in acht regio’s is aangetoond dat het aantal opnamedagen en heropnames substantieel afneemt door deze werkwijze. Uit het onderzoek blijkt verder dat de patiënttevredenheid behouden blijft én dat de werkwijze bijdraagt aan het werkplezier van zorgverleners. De World Health Organisation (WHO) heeft dit programma uitgeroepen tot best practice aanpak op het gebied van longziekten. Daarmee behoort Nederland samen met Finland en Vietnam tot de absolute wereldtop in de aanpak van longziekten.

Als longenveld kunnen we echter het maatschappelijke probleem niet alleen oplossen. We hebben bundeling van krachten nodig om te komen tot een Nederland waarin iedereen, altijd en overal vrij kan ademen. Samen met organisaties en mensen binnen en buiten het veld van longziekten en met de burgers in Nederland. Eenieder die vrij ademen en het optimaal leven met een longziekte een warm hart toedraagt en het verschil kan maken. Doe mee!

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: