Landelijk uniform aanvraagformulier stoppen met roken zorg

Vanaf heden is beschikbaar het herziene “recept / landelijk uniform aanvraagformulier stoppen met roken zorg”. Dit formulier kan gebruikt worden bij het starten van de stoppen met roken zorg bij alle zorgverzekeraars.

Het doel van het formulier is het uniformeren en vergemakkelijken van de stoppen met roken zorg, zodat deze zorg zo laagdrempelig mogelijk kan worden verleend en zoveel mogelijk mensen stoppen met roken. 

Het formulier is ontwikkeld en vastgesteld door het Partnership Stop met Roken, Zorgverzekeraars Nederland en de Long Alliantie Nederland. Het formulier is voor het eest uitgebracht in 2014. Het huidige formulier is beknopter dan het vorige formulier. Het

Het formulier is gebaseerd op de Zorgmodule en richtlijn stoppen met roken.

Alsmede op de NZa beleidsregel stoppen met roken programma en de bijbehorende NZa prestatiebeschrijvingbeschikking. Zorgverleners zijn niet verplicht om het formulier te gebruiken.

Downloaden

Het formulier is te downloaden als invulbaar PDF en als Word document.

Meer informatie

Meer informatie over stoppen met roken zorg is te vinden op de volgende websites:

  • Rokeninfo.nl (professionals):  HIER
  • Rokeninfo.nl (publiek): HIER
  • Partnership stop met roken:  HIER
  • Trimbos Instituut: HIER
  • Alliantie Nederland Rookvrij: HIER