Palliatieve zorg voor mensen met COPD

Nog nooit stierven er in Nederland zoveel mensen aan de gevolgen van COPD als nu: meer dan één persoon per uur, 10.000 personen per jaar. COPD behoort daarmee tot de top vijf van ziekten met de hoogste sterfte in Nederland. Veel patiënten met COPD ontvangen niet, nauwelijks, of pas in de terminale fase palliatieve zorg. Patiënten hebben veel symptomen die grotendeels onbehandeld blijven. Door het lange en grillige ziektebeloop zijn veel mantelzorgers langdurig (te) zwaar belast. Over de wensen, behoeften en verwachtingen in de toekomst wordt vaak niet gesproken.

Palliatieve zorg voor mensen met COPD is niet eenvoudig. Gelukkig zijn in de laatste jaren al verschillende richtlijnen, instrumenten en trainingmodules ontwikkeld om de palliatieve zorg voor deze patiënten en mantelzorgers te verbeteren. Deze kennis wordt benut om gezamenlijk te komen tot een integrale aanpak voor tijdige palliatieve zorg, inclusief trainingen voor zorgverleners, patiënten en mantelzorgers. De aanpak wordt zo gemaakt dat het per regio kan worden aangepast, zodat het aansluit op lokale behoeften en reeds bestaande initiatieven en netwerken. Na testen en aanpassen van de aanpak wordt het uiteindelijk landelijk verspreid. De Long Alliantie Nederland organiseert de samenwerking tussen de verschillende partners bij dit project en heeft van ZonMw een subsidie voor vier jaar gekregen binnen het programma “Palliantie. Meer dan zorg

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lidewij Sekhuis en/of Johanna Broese.