Leden

De volgende partijen zijn lid van de Long Alliantie Nederland:

 • Longcentra Nederland (Longcentra Nederland);
 • Longfonds  (Longfonds);
 • Longkanker Nederland (Longkanker Nederland)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF);
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP);
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
 • Nederlands Respiratoir Samenwerkingsverband (NRS);
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT);
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD);
 • Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten (NVLA);
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK);
 • Stichting COPD en Astma Huisartsen Adviesgroep (CAHAG) namens het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV);
 • Stichting Inhalatie Medicatie Instructie School (IMIS)
 • Vereniging Nederland-Davos (Nederland-Davos);
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

Bedrijfsleden:

Statutaire bepalingen ten aanzien van de leden van de LAN

In Artikel 3 van de statuten is bepaald dat de Long Alliantie Nederland gewone, buitengewone en bedrijfsleden kent. Al deze leden hebben gemeen dat zij als lid van de LAN bijdragen aan de preventie en de zorg bij mensen met een chronische longaandoening. Gewone en buitengewone leden worden onderscheiden in de mate waarin zij bijdragen aan deze zorg. Bij gewone leden moeten doelstelling en/of de feitelijke werkzaamheden geheel of in belangrijke mate op die zorg zijn gericht, bij buitengewone leden hoeft dit slechts in
enige mate het geval te zijn.

De statuten bepalen dat gewone en buitengewone leden geen commerciële oogmerken mogen hebben, bedrijfsleden wel. Voorts mag op het beleid van gewone leden en van buitengewone leden geen bijzondere invloed worden uitgeoefend door één of meer bedrijven.

Niet alleen de gewone leden maar ook de buitengewone en bedrijfsleden hebben de mogelijkheid kennis en expertise in te brengen binnen de LAN. Zo kunnen zij een waardevolle bijdrage leveren aan de doelstellingen van de LAN. Zij hebben echter formeel geen stemrecht, want uitsluitend gewone leden zijn volgens de statuten leden van de LAN in de zin van de wet.Buitengewone en bedrijfsleden participeren dus niet in de formele beleidsbepaling van de Long Alliantie Nederland. Zo is de onafhankelijkheid van de LAN gewaarborgd.

 

Logo's leden 2021.png