Voorlichtingsmateriaal voor patiënten. Zuurstof thuis: Wat moet ik weten?

In Nederland zijn ca. 25.000 à 30.000 longpatiënten die langdurig zuurstof in de thuissituatie gebruiken. Voor hen is het prettig om te weten hoe zij zich ook mét zuurstof zo vrij mogelijk kunnen bewegen. En dat deze mensen weten hoe en wanneer zij zelf invloed hebben op de keuze van een zuurstofsysteem. Daarbij is het belangrijk dat zij over voldoende kennis beschikken om zo een goede keuze te maken die aansluit bij hun wensen en behoeften. Samen met het Longfonds heeft de Long Alliantie daarom een nieuw voorlichtingsboekje uitgebracht voor patiënten: ‘Zuurstof thuis: wat moet ik weten?’

Als zorgverlener kunt u het zuurstofboekje gebruiken tijdens uw consult met de  patiënt. In het boekje staat informatie over het gebruik van extra zuurstof en met wie uw patiënt te maken krijgt zoals de longarts en de zorgverzekeraar.  Ook staat er informatie in over reizen met zuurstof, veiligheid en welke kosten vergoed worden.

Het is boekje  ‘Zuurstof thuis: wat moet ik weten?’ is gratis te bestellen via het Longfonds

Wat_moet_ik_weten.jpg