Start ontwikkeling Richtlijn COPD longaanval met ziekenhuisopname

In september 2014 is een landelijke werkgroep van NVALT en LAN gestart met de ontwikkeling van de richtlijn COPD longaanval met ziekenhuisopname. Deze richtlijn richt zich op de behandeling van mensen die met een acute COPD longaanval in het ziekenhuis zijn opgenomen. Deze ziekenhuiszorg is op dit in beperkte mate in richtlijnen uitgewerkt.

Met deze richtlijn ontwikkeling kan worden gestart dankzij een subsidie van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De werkgroep bestaat uit deelnemers van onder meer NVALT, CAHAG, V&VN Longverpleegkundigen, NVD, KNGF en LAN. Inhoudelijke ondersteuning van het project wordt verzorgd door het Kennisinstituut van Medisch Specialisten. De richtlijn gaat onderdeel uitmaken van het landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname.