Kwaliteitsinstituut neemt Zorgstandaard COPD op in het Kwaliteitsregister

Op 23 januari jl. is het Register van het Kwaliteitsinstituut van CVZ formeel gestart. Tijdens deze bijeenkomst werd de Zorgstandaard COPD inclusief de kwaliteitsindicatoren samen met enkele andere zorgstandaarden, richtlijnen en meetinstrumenten als eerste kwaliteitsinstrument opgenomen in het Register. Opname in het Register vindt plaats op basis van het Toetsingskader dat door het Kwaliteitsinstituut wordt gebruikt om kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten te beoordelen voor opname in het Register.

Het register maakt voor iedereen zichtbaar wat zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is voor een bepaald ziektebeeld. Alle kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten die zijn getoetst en voldoen aan de criteria uit het Toetsingskader krijgen een plek in het Register. Van alle kwaliteitsstandaarden is ook voor patiënten een begrijpelijke versie beschikbaar.

Nieuwe_afbeelding_4.png 

Met de opname in het register kunnen alle organisaties in de zorg ervan verzekerd zijn dat de Zorgstandaard COPD de landelijk afgesproken norm voor goede zorg is. Daarmee draagt het register bij aan de transparantie van kwaliteit van geleverde zorg voor mensen met COPD, zorgverleners, zorginstellingen, zorgverzekeraars en toezichthouders.

Het is een eer voor de Long Alliantie Nederland dat de Zorgstandaard COPD als eerste in het Register is opgenomen. Meer informatie is te vinden op: http://bit.ly/1kidQHi.