Knallende start Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten

Op vrijdag 10 januari 2014 is het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten (NACL) van start gegaan tijdens een drukbezocht invitational conference.

Nieuwe_afbeelding_5.png 

Het NACL moet zorgen voor verbetering van preventie en zorg voor longpatiënten, met meer doelmatigheid en meer arbeidsparticipatie. Zo blijft de longzorg betaalbaar. Het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten heeft de volgende vijf doelen te bereiken in vijf jaar:

  1. 25% minder ziekenhuisopnamedagen astma en COPD;
  2. 15% vermindering verloren werkdagen door astma en COPD;
  3. 20% meer rendement van inhalatiemedicatie;
  4. 25% minder kinderen die beginnen met roken;
  5. 10% minder doden door astma en COPD.

Tijdens het invitational conference is uitgebreid ingegaan op de noodzaak longziekten aan te pakken en op lopende en te starten activiteiten om de doelen van het programma te halen. Zo is de website www.inhalatorgebruik.nl gelanceerd (zie volgend item van dit nieuwsbericht) en zijn de plannen gepresenteerd om te komen tot het “landelijk zorgpad COPD longaanvallen met ziekenhuisopname” dat door de LAN wordt ontwikkeld dankzij steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Het NACL is een netwerkprogramma: alle organisaties in Nederland die (direct of indirect) een bijdrage leveren aan de doelen van het NACL zijn uitgenodigd mee te werken. Lopende en nieuwe activiteiten en projecten kunnen worden aangemeld om te worden toegevoegd aan het actieprogramma. Door meer samenwerking kan synergie worden bereikt om zo de ambitieuze doelen van het programma te behalen. Als u activiteiten wilt aanmelden voor opname in het NACL kunt u een mail sturen naar info@longalliantie.nl

De LAN dankt AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi en GSK voor het mogelijk maken van het invitational conference.  Het verslag van het Invitational Conference is HIER te vinden. Het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten is HIER te vinden. 

Het verslag van de Invitational conference is HIER te vinden.