Commissie en LAN willen erkenning voor slachtoffers van een beroeps(long)ziekte en betere preventie

Mensen die tijdens hun werk ziek zijn geworden door het gebruik van gevaarlijke stoffen moeten een snellere financiële tegemoetkoming en maatschappelijke erkenning krijgen zonder hoge drempels. Dat adviseert de commissie ‘vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten’. Het advies is op 14 mei 2020 aangeboden door voorzitter Ton Heerts aan staatssecretaris Tamara van Ark van het Ministerie van SZW.

plaatje stenen slijpen klein.jpg

Jaarlijks sterven ongeveer 4100 mensen als gevolg van een beroepsziekte. Van hen overlijden ruim 3000 mensen doordat ze onvoldoende beschermd hebben gewerkt met gevaarlijke stoffen.

Vanwege  deze cijfers die nog steeds zo hoog zijn, adviseert de commissie dat bedrijven veel meer moeten investeren in preventie. Daarmee moet de kans op het oplopen van een beroepsziekte kleiner worden.

De Long Alliantie Nederland (LAN) is geconsulteerd door de commissie en ondersteunt dit advies. “Beroepslongziekten veroorzaken veel persoonlijk leed, onnodig, want met goede preventie kunnen beroepslongziekten worden voorkomen,” zegt LAN-directeur Emiel Rolink. “Ook deelt de LAN de mening dat de kennis over de risico’s van het werken met stoffen moet worden verbeterd. Longartsen, longverpleegkundigen, huisartsen, praktijkondersteuners, bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten zien vaak als eerste wat de gevolgen zijn van het werken met stoffen. Met meer aandacht voor het verband tussen werk en gezondheid in de bedrijfsgezondheidszorg en in de eerste en tweedelijns zorg kan de link naar preventie beter worden gelegd. Arbeidsgeneeskundige diagnose -en behandelmogelijkheden moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Als bij iemand een beroepslongziekte wordt geconstateerd moet ook de link worden gelegd naar het desbetreffende bedrijf en branche, zodat wordt voorkomen dat collega’s onnodig ook ziek worden”

De commissie Heerts is ingesteld door het Kabinet, dat nu aan zet is om te reageren op de adviezen van de commissie. Het advies van de commissie is HIER te vinden.