Doel 5: 10% Minder doden door astma en COPD

NACL-Icon_5.jpg

Lopende projecten

Het aantal astmadoden is sinds 1972 sterk afgenomen door de introductie van introductie van de inhalatiecorticosteroïden. Als de beschikbare zorgmiddelen goed worden ingezet is sterfte aan astma vrijwel altijd vermijdbaar. Toch sterven er jaarlijks gemiddeld nog 186 mensen aan astma.

Het aantal doden door COPD is circa 10.000 mensen per jaar. De verwachting is dat met de groei van het aantal mensen met COPD en met ernstig tot zeer ernstige COPD, er ook meer mensen sterven. 80% van de COPD patiënten krijgt de ziekte door gedrag (meestal roken) of door andere blootstelling aan schadelijke stoffen. Met betere preventie en zorg zouden er minder COPD doden zijn.

Het terugbrengen van een aantal COPD met 10% binnen twee jaar na een ziekenhuisopname als gevolg van een longaanval/exacerbatie, betekent een forse reductie van het aantal doden.

Doelstelling NACL

Voor het verminderen van het aantal sterfgevallen aan astma en COPD is een brede samenhangende aanpak van belang. Alle NACL doelen dragen bij aan het behalen van deze doelstelling.

Lees verder