Doel 3: 20% meer rendement van inhalatiemedicatie

NACL-Icon_3.jpg

Lopende projecten

Veel mensen met astma en COPD hebben profijt van inhalatiemedicatie. Het gebruik ervan bevordert de kwaliteit van leven, zorgt voor behoud en/of mindere teruggang van de longfunctie en minder longaanvallen. Vaak gaat dat gepaard met ziekenhuisopnamen en blijvende achteruitgang van de patiënt.

Jaarlijks bedragen de kosten voor inhalatiemedicatie circa 440 miljoen euro. Ziekenhuiskosten vormen de belangrijkste kostenpost. Gevolgd door geneesmiddelen.  Uit onderzoek van VEKTIS (chronisch zieken en gehandicapten zorgthermometer) blijk dat totale zorgkosten van mensen met astma en/of COPD ruim vijf keer hoger zijn dan die van mensen die geen aandoening hebben. Voor geneesmiddelengebruik liggen de kosten 13 maal hoger voor astma of COPD patiënten in vergelijking van mensen zonder een aandoening.

Doelstelling NACL

Binnen het actieprogramma willen we de doelmatigheid van inhalatiemedicatie verbeteren. Het gaat hierbij om het totale effect op de keten, namelijk het effect op de kwaliteit van leven en het terugdringen van het aantal ziekenhuisopnames. Het rendement van inhalatiemedicatie bij astma en COPD kan op verschillende plaatsen in de behandelketen verder worden versterkt.

Er zijn een aantal problemen die op dit moment een rol spelen:

  • Vaak wordt met medicamenteuze therapie gestart zonder dat de diagnose adequaat is gesteld
  • Bij de keuze van de medicamenteuze behandeling is er meer ruimte om te letten op 'zinnig' en 'zuinig' voorschrijven op basis van richtlijnen.
  • Er is ruimte voor verbetering van het rendement door het 'beter' gebruik van inhalatiemedicatie. Ook is de therapietrouw bij astma en COPD laag.

Lees verder