Doel 1: 25% minder ziekenhuisopnamedagen astma en COPD

NACL-Icon_1.jpg

Lopende projecten:

Veel longpatiënten ervaren regelmatig een longaanval (of exacerbatie). Een dergelijke longaanval geeft vaak een sterke verhoging van de ziektelast. Zo is bij COPD bekend dat een groter aantal longaanvallen per jaar zeer sterk gerelateerd is aan een slechtere ervaren kwaliteit van leven. Een deel van deze longaanvallen is zo ernstig dat ziekenhuisopname noodzakelijk is, soms zelfs opname op de intensieve zorg afdeling. Deze opnames zijn voor patiënten en hun familie zeer ingrijpend en een deel van de mensen keert na de opname maar moeizaam en soms niet terug op het oude niveau.  De sterfte na een ernstige longaanval is zelfs hoger dan na een hartaanval.

Ook voor de maatschappij zijn deze opnames ingrijpend: een fors deel van de kosten van COPD bijvoorbeeld wordt gemaakt in het ziekenhuis, voor de behandeling van mensen met opnames voor longaanvallen. Al naar gelang hoe wordt gekeken lopen de kosten van ziekenhuisopnames op de totale kosten uiteen van 41% (RIVM, kosten van ziekten, 2007) tot 60% (Oostenbrink, Respir Med 1999).

Doelstelling NACL
De doelstelling binnen het NACL waarbij een 25% reductie in het aantal opnamedagen wordt nagestreefd draagt daarin bij aan het verminderen van de ziektelast en verlagen van de zorgkosten. Ook het bereiken van andere doelen binnen het NACL (zoals doel 5, de reductie van sterfte) draagt bij aan het verminderen van de ziektelast en verlagen van de zorgkosten.

Lees verder