Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten (NACL)

Chronische longziekten vormen een groot en toenemend probleem. Van de 4,5 miljoen chronische zieken in Nederland hebben één miljoen mensen een chronische longziekte (zoals astma , COPD, sarcoïdose en longfibrose). Jaarlijks sterven 35.000 longpatiënten.

Veel longpatiënten ervaren een hoge ziektelast. Door lichamelijke en sociale beperkingen kunnen ze vaak niet het leven leiden dat zij graag zouden willen. Ook de jaarlijkse zorgkosten zijn voor longziekten zijn hoog (circa 3 miljard bron: CBS). De verzuimkosten van longpatiënten op het werk zijn €1 miljard euro (bron: onderzoek Trimbos-instituut).

Bij onveranderd beleid stijgt het aantal chronische longziekten en de daarbij behorende kosten binnen tien jaar met 20%. Ook het aantal sterfgevallen zal stijgen. In de toekomst zullen bezuinigen op preventie en behandeling van longzorg steeds verder toenemen.

Waarom NACL

Bovenstaande is de reden dat er gezocht is naar een manier waarop de preventie en zorg voor longpatiënten kan worden verbeterd. Met meer doelmatigheid en meer arbeidsparticipatie. Zodat de longzorg ook in de toekomst kwalitatief goed en betaalbaar blijft.

Hiervoor is het belangrijk om het aantal mensen met chronische longziekten en de ernst van hun ziekte terug te dringen. Ook is het belangrijk het aantal sterfgevallen te verlagen en de kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van mensen met een longziekte te verhogen.

Om deze reden is gestart met het NACL. De verwachting is dat met het actieprogramma en de doelen die hieraan zijn gekoppeld binnen de looptijd van het programma significante resultaten kunnen worden bereikt. De looptijd van het actieprogramma is vijf jaar (2014 - 2019). Eerder was het NACL al een succes in Finland.

Vanwege de ernst, omvang en toename worden chronische longziekten door de Verenigde Naties beschouwd als prioritaire ziekten die bestreden moeten worden. De oproep aan de lidstaten is deze problematiek integraal aan te pakken via een Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten (NACL).

Doelen NACL

Het NACL heeft vijf hoofddoelen. Aan elk hoofddoel zijn een aantal activiteiten gekoppeld. Elk doel bevat deelactiviteiten, die onderlinge samenhang hebben. De vijf doelen versterken elkaar: winst op het ene doel zorg voor winst op de andere doelen.

Doel 1: 25% minder opnamedagen in het ziekenhuis door astma en COPD

Doel 2: 15% vermindering verloren werkdagen door astma en COPD

Doel 3: 20% meer rendement van inhalatiemedicatie

Doel 4: 25% minder kinderen onder de 18 jaar die beginnen met roken

Doel 5: 10% minder doden door astma en COPD

Samenwerking

Het NACL is een netwerkprogramma: Dit houdt in dat de uitvoering bij meerdere partijen ligt. De insteek van het netwerkprogramma bevordert dat maximaal wordt aangesloten bij de activiteiten en slagkracht van de netwerkpartners en dat een kleine coördinatie en uitvoeringsorganisatie nodig is. Netwerkpartners zijn leden van de LAN en anderen. De LAN coördineert het NACL.

Meer weten over NACL? Download het document 'Betere en doelmatigere longzorg' Het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten

Nieuws

Jaarlijks congres V&VN longverpleegkundigen spreekt over Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten

In 2014 is het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten formeel van start gegaan. Tijdens het jaarlijkse congres van de V&VN longverpleegkundigen op 2 juni is door Emiel Rolink (directeur LAN) een presentatie gegeven over het gehele actieprogramma en de stand van zaken per actiedoel.

Het NACL moet zorgen voor verbetering van preventie en zorg voor longpatiënten, met meer doelmatigheid en meer arbeidsparticipatie. Zo blijft de longzorg betaalbaar. Het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten heeft de volgende vijf doelen te bereiken in vijf jaar: 

  1. 25% minder ziekenhuisopnamedagen astma en COPD;
  2. 15% vermindering verloren werkdagen longziekten;
  3. 20% meer rendement van inhalatiemedicatie;
  4. 25% minder kinderen die beginnen met roken;
  5. 10% minder doden door astma en COPD.

Het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten is HIER te vinden en de presentatie die tijdens het congres van de V&VN longverpleegkundigen is gegevens is HIER te vinden.