De Long Alliantie Nederland (LAN) is de federatieve vereniging op het gebied van chronische longaandoeningen. Binnen de LAN bundelen partijen uit het longenveld, zoals patiëntenverenigingen beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en bedrijven hun krachten. Doel is preventie en het verbeteren van de zorg voor longpatiënten. 


- 26 september 2019 - 

We Stoptoberen! 

Stoptober gaat bijna van start! Doe mee en stop 28 dagen met roken. Net als Georgina Verbaan, Rick Brandsteder en de meer dan een kwart miljoen rokers die je succesvol voorgingen. Meld je aan op www.stoptober.nl.

Stoptober.png


 

- 9 september 2019 - 

Longkanker Nederland versterkt de Long Alliantie Nederland

Longkanker is na dementie de meest dodelijke ziekte in Nederland met ruim 10.000 overlijdens per jaar. Jaarlijks krijgen meer dan 12.000 mensen longkanker. Door effectieve stoppen met roken programma’s kan het aantal mensen dat longkanker krijgt afnemen. Door tijdige opsporing en nieuwe behandelingen kunnen de kans op langer leven en kwaliteit van leven toenemen.   

Longkanker Nederland is toegetreden tot de Long Alliantie Nederland (LAN). De ledenvergadering van de LAN heeft hiertoe (unaniem) besloten tijdens de ledenvergadering van 27 juni.

Door samenwerking willen Longkanker Nederland en de LAN zorgen voor aanbod van de meest effectieve stoppen met roken programma’s, gezonde lucht en meer compassie voor mensen met longkanker. Samenwerking tussen de leden van de LAN levert synergie op. Leden van de LAN zijn patiëntenverenigingen, beroeps- en brancheverenigingen, onderzoekers, bedrijven, fondsen en andere organisaties die zich richten op de preventie en zorg bij chronische longziekten.

Longkanker Nederland is de patiëntenorganisatie die opkomt voor iedereen die te maken heeft met longkanker. Activiteiten zijn onder meer het verzorgen van voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontacten; het versterken van wetenschappelijk onderzoek en het versterken van de zorgorganisatie rond longkanker in Nederland.


- 9 september 2019 - 

Long Alliantie Nederland stelt Zorgpad Inhalatiemedicatie vast

De LAN ledenvergadering heeft op 27 juni jl. het Zorgpad Inhalatiemedicatie vastgesteld. Dit zorgpad is ontwikkeld met als doel het goed gebruik en de therapietrouw van inhalatiemedicatie te versterken. In het kader van het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten is het rendement van inhalatiemedicatie met ruim 20% toegenomen (in kwaliteit van leven van patiënten en per geïnvesteerde euro). Onder andere door inhalatorgebruik.nl. Met het zorgpad wil de LAN een volgende stap zetten in het versterken van goed gebruik en therapietrouw. Op dit moment is de therapietrouw van inhalatiemedicatie circa 64% en is er ruimte voor verbetering.

In het zorgpad zijn de stappen uitgewerkt voor het gebruik van inhalatiemedicatie bij nieuwe en bestaande patiënten. Van groot belang is een adequate diagnosestelling. Voorts is bij de start van een inhalatietherapie het van belang dat de juiste inhalator wordt gekozen waar de patiënt goed mee overweg kan en dat de patiënt het doel van de medicamenteuze therapie begrijpt. De inhalatie-instructie dient vaak herhaald en gecontroleerd te worden. Een goed begin is het halve werk. Ook de samenwerking tussen betrokken zorgverleners is van groot belang. Het is de bedoeling het zorgpad de komende jaren in meerdere regio’s in te voeren en uiteindelijk dat overal in Nederland op deze manier wordt gewerkt.

Het zorgpad is ontwikkeld door een multidisciplinaire LAN werkgroep onder duaal voorzitterschap van prof. dr. Richard Dekhuijzen en drs. Peter Wognum. Het zorgpad is HIER te vinden.


- 9 september 2019 - 

Kors van den Ent versterkt bestuur Long Alliantie Nederland

De Long Alliantie Nederland is een federatieve vereniging met een bestuur. Bestuursleden worden voorgedragen door de gewone lidorganisaties. Tijdens de ledenvergadering van 27 juni jl. is op voordracht van het Nederlands Respiratoir Samenwerkingsverband (NRS) Prof. dr. Kors van den Ent benoemd als LAN bestuurslid. 

De LAN is verheugd over het toetreden van Prof. dr. Kors van den Ent tot het bestuur. Van den Ent is hoogleraar kindergeneeskunde op het UMCU en gespecialiseerd in kinderlongziekten. Er zijn veel kinderen met longziekten in Nederland. Zo is astma de meest voorkomende chronische ziekte onder kinderen. Van den Ent was de afgelopen zes jaar bestuurslid van de NRS en is onder meer voorzitter van de Week van de Longen, het jaarlijkse congres op het gebied van longziekten. Van der Ent is oprichter van het Utrecht Cystic Fibrosis Centrum, waar kinderen en volwassenen met taaislijmziekte worden onderzocht en behandeld. 


 - 6 september 2019 - 

CountAir beschikbaar: het tellen van het aantal doseringen was nog nooit zo gemakkelijk!   

Op 5 september vond de officiële lancering van de CountAir® plaats. Het gaat om het eerste innovatieve hulpmiddel dat het aantal doseringen in een dosisaerosol (puffer) telt. Voor mensen met astma en COPD is het belangrijk om te weten of er nog voldoende medicijnen in de inhalator (puffer) zit. Veel inhalatoren hebben geen teller, waardoor patiënten vaak onzeker zijn of er nog voldoende medicijn in zit. Een groot struikelblok voor zowel patiënt als zorgverlener. Vanaf dit moment is de CountAir in Nederland verkrijgbaar bij de apotheek of via www.countair.nl.

Meer dan 600.000 patiënten in Nederland gebruikt een dosisaerosol zónder teller. Dat maakt het voor deze groep patiënten heel lastig om bij te houden hoeveel doseringen er al zijn gebruikt. Veel patiënten bleven hun dosisaerosol gebruiken terwijl het longmedicijn al op was. Zij kregen daardoor geen of een tekort aan medicijnen binnen, met longklachten en ziekenhuisopnames als gevolg.

Apotheker Gerrit van Ommeren en Geert Kerssies (uitvinder) hebben het idee dat bij het Longfonds ontstond, ontwikkeld tot de CountAir. Een patiëntenpanel van het Longfonds heeft bijgedragen aan het uitgebreid testen van het prototype van de CountAir®. Eén van de patiënten geeft aan: “Eindelijk kan ik met een gerust hart een weekendje weg, omdat ik nu zeker weet dat ik voldoende medicatie bij me heb.”

Het hulpmiddel is verkrijgbaar in de kleuren blauw en wit. Dit is handig wanneer een longpatiënt meer dan één inhalator in gebruik heeft. De gebruiksduur van de CountAir® is ongeveer 2 jaar. Meer informatie is te vinden op www.countair.nl. De gebruiksaanwijzing en instructiefilm is tevens beschikbaar gesteld op www.inhalatorgebruik.nl.

              211220 (3).jpg                IMG_20190905_164314597.jpg


  
 -persbericht-

Longfonds en Long Alliantie Nederland lanceren “Werk en longen check”

Blootstelling aan stoffen tijdens werk kan effect hebben op de gezondheid van werknemers. Daarom lanceerden Long Alliantie Nederland en het Longfonds op 14 maart tijdens het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival, onder toeziend oog van staatssecretaris Van Ark, de Werk en longen check. Met deze online check kunnen werknemers zelf checken of ze op hun werk in aanraking komen met  stoffen die mogelijk invloed hebben op  hun luchtwegen. Ook staat in de check meer informatie over maatregelen om dit tegen te gaan.

Werklongencheck_TamaravanArk_small.jpg

Jaarlijks sterven er 4100 mensen aan beroepsziekten, waarvan 3000 mensen door blootstelling aan stoffen op het werk. Ieder jaar komen er veel nieuwe slachtoffers van beroepsziekten bij. Verschillende longziekten, zoals astma, COPD en longkanker, kunnen worden veroorzaakt of verergerd door blootstelling aan stoffen op het werk. Het gaat dan niet alleen om giftige lasdampen of asbest, ook ogenschijnlijk onschuldige stoffen kunnen tot vervelende gezondheidsproblemen leiden. Denk aan schoonmaakmiddelen, houtstof, kleurstoffen en graanstof. De effecten zijn verschillend: mensen kunnen allergisch worden, de longen kunnen langzaam vullen (stoflongen) of er kunnen beschadigingen optreden die tot ernstige ziektes zoals COPD en kanker kunnen leiden.  

Henri Willems (41) heeft astma / COPD en longspasmen door zijn werk:

“Bij mijn werk als lasser kwam ik dagelijks in contact met stoffen. Ik dacht dat ik met een mondkapje goed beschermd was, maar dat bleek niet het geval. Zelf legde ik de link tussen mijn klachten helemaal niet, zelfs niet toen ik in het ziekenhuis belandde. Denk niet dat het jou niet overkomt! Werk je met stoffen? Zorg dan dat je weet wat de risico’s zijn en dat je weet wat je kunt doen om blootstelling te voorkomen. De Werk en longencheck geeft veel inzicht.”

Met de Werk en longen check kunnen werknemers zelf aan de hand van 6 vragen nagaan of ze op het werk worden blootgesteld aan (gevaarlijke) stoffen en of dit mogelijk effect heeft op de longen. De check geeft inzicht in  risico’s en geeft maatregelen aan die helpen om blootstelling te voorkomen. De tool bevat factsheets met branche-specifieke informatie.

De Werk en longen check is gratis beschikbaar via www.werklongencheck.nl


Onderzoek voor het verbeteren van palliatieve zorg bij COPD wint prijs op de CAHAG conferentie!

- 1 februari 2019 -

Tijdens de CAHAG conferentie van kaderhuisartsen astma/COPD die plaatsvond op donderdag 17 januari jl. in Zeist werd de prijs voor best abstract gewonnen door Johanna Broese. Johanna is arts-onderzoeker bij de Long Alliantie Nederland (LAN) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Zij gaf een presentatie over het onderzoek dat volgende maand van start gaat in acht regio’s, het Compassion onderzoek. Het onderzoek heeft als doel om de palliatieve zorg voor mensen met COPD en hun naasten te verbeteren. 

Dit onderzoek is onderdeel van het vierjarig project dat in 2017 van start ging met subsidie van ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’. In dit project wordt samengewerkt met lidorganisaties van de LAN, maar ook met IKNL en andere relevante stakeholders. Het LUMC, Radboudumc en het UMCG zijn betrokken voor wetenschappelijke ondersteuning. In het afgelopen jaar werd op basis van richtlijnen, relevante literatuur en expertconsensus een integrale palliatieve zorginterventie voor patiënten met COPD ontwikkeld. Belangrijke onderdelen hiervan zijn advance care planning gesprekken, het identificeren van patiënten met hoog risico op overlijden binnen een jaar, het maken van een multidimensionaal behandelplan en interdisciplinaire samenwerking. Als implementatiestrategie werden een geaccrediteerde training en een online toolbox voor zorgverleners ontwikkeld.

De integrale aanpak wordt getest in een cluster gerandomiseerde studie met een uitgebreide procesevaluatie en gaat in maart van start in acht ziekenhuizen en omliggende huisartspraktijken. Het onderzoek draagt het acroniem COMPASSION, dat staat voor COPD Palliative and Supportive care Implementation. In dit onderzoek wordt geëvalueerd wat het effect is van proactieve palliatieve zorg bij COPD op onder andere kwaliteit van leven en zorggebruik van patiënten, mantelzorgbelasting en self efficacy van zorgverleners. Ook wordt onderzocht hoe deze zorg het beste georganiseerd en geïmplementeerd kan worden.

Foto Johanna.jpg

 


- persbericht -

Long Alliantie Nederland lanceert e-learning ‘signaleren beroepslongziekten’ voor artsen en zorgverleners

Long  Alliantie Nederland lanceert de gratis e-learning ‘Signaleren beroepslongziekten’. Via deze e-learning worden artsen en zorgverleners bewust gemaakt van de rol die werken met stoffen speelt bij longziekten en het belang van vroegtijdige signalering. Artsen en andere zorgverleners ontvangen accreditatiepunten voor het doorlopen van de e-learning.

E-learning op laptop1.jpgLuchtweg- en longproblemen kunnen worden veroorzaakt of verergerd door blootstelling aan stoffen op het werk. Bij ongeveer 15% van de patiënten met Astma en COPD en 25% van de patiënten met longkanker spelen werkgerelateerde factoren een rol. Een aantal interstitiële longaandoeningen (ILD) wordt vrijwel uitsluitend veroorzaakt door beroepsmatige blootstelling (pneumoconiose). Hoewel voor extrinsieke allergische alveolitis (EAA) en longfibrose minder gegevens beschikbaar zijn, kan beroepsblootstelling ook hierbij een rol spelen. 

Patiënten hebben zelf echter niet altijd door dat hun klachten veroorzaakt worden of verergeren door stoffen op het werk, en geven dit daarom ook niet aan. Vroege signalering kan klachten of verergering van klachten voorkomen. Zorgverleners spelen hierin een belangrijk rol, door naar het werk van de patiënt te vragen. In de e-learning ‘Signaleren beroepslongziekten’ leren artsen en andere zorgverleners welke vragen zij kunnen stellen om werkgerelateerde problematiek vast te stellen, wat nodig is om patiënten hierbij op een goede manier te begeleiden en welke verwijsmogelijkheden er zijn. 

De e-learning is gratis te verkrijgen via de webshop van Bohn Stafleu van Loghum (BSL).

Jos Rooijackers, longarts bij NKAL:

“Terwijl de curatieve zorg is gericht op individueel medisch onderzoek en in veel gevallen op medicamenteuze behandeling, gaat het bij werkgerelateerde aandoeningen ook om blootstellingsonderzoek en interventie in de werkomgeving. Bij arbocuratieve zorg staat preventie voor alle medewerkers centraal en deze reikt dus verder dan één individu. Daarom is veel leed te voorkomen als er in een vroeg stadium maatregelen worden genomen. Voor patiënten kan dit het verschil maken tussen werken en arbeidsongeschikt en/of werkeloos zijn.”

Accreditatiepunten
De e-learning is bedoeld voor huisartsen, longartsen, bedrijfs- en verzekeringsartsen, longverpleegkundigen, longfunctieanalisten, praktijkverpleegkundigen en -ondersteuners, arboverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Het maken van de e-learning duurt ca 1½ uur en is geaccrediteerd voor 2 punten door ABAN, NVvPO, V&V en door VSR.
 

Basis voor de e-learning
De e-learning is ontwikkeld door de Long Alliantie Nederland (LAN) in samenwerking met verschillende beroepsverenigingen (NVALT, NHG, NKAL, NVvPO, NCvB, NVLA, NVVG, V&VN long- en praktijkverpleegkundigen, V&VN arboverpleegkundigen, CAHAG, NVvA en NVAB). Hiertoe is subsidie verleend door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De e-learning verwijst naar diverse richtlijnen en andere protocollen en bronnen waar informatie is te vinden over (werkgerelateerd) astma/COPD en beroepslongziekten. Daarnaast is gebruikgemaakt van ervaringen van artsen, zorgverleners en andere deskundigen.


Eerste kinderboek over roken wordt uitgereikt aan longarts Wanda de Kanter

- 29 januari 2019 - 

Kinderboekenschrijfster Martine Glaser heeft het eerste exemplaar van haar boek Mij pak je niet overhandigd aan longarts Wanda de Kanter, een van de belangrijkste strijders tegen de tabaksindustrie in Nederland. Bij de overhandiging in het Antoni van Leeuwenhoek waren ruim vijftig brugklasleerlingen aanwezig die het boek aangeboden kregen van Martine Glaser en patiëntenvereniging Longkanker Nederland. De leerlingen kwamen bij elkaar om de verhalen te horen van Wanda de Kanter én van twee longkankerpatiënten die allebei op jonge leeftijd zijn gaan roken.

Mij pak je niet is een spannende roman over de gevaren van roken en de gewetenloze tabaksindustrie voor lezers vanaf 13 jaar. Het boek vertelt het verhaal over Thomas, zoon van de directeur van een tabaksgigant. Zijn vader heeft zijn hele leven al voor hem gepland, maar Thomas zelf zou liever een opleiding doen om games te ontwerpen. Floor heeft het minder getroffen: haar vader is vertrokken en haar moeder heeft longkanker. Als hun vrienden Pip en Roy ten strijde trekken tegen de tabaksindustrie worden ook Thomas en Floor meegesleept. Zijn de gevolgen te overzien?

Patiëntenorganisatie Longkanker Nederland hoopt dat alle brugklassers in Nederland dit boek zullen lezen. Het boek bespreken, kan zorgen voor bewustwording van de gevolgen van roken. Ook zullen er zeker leerlingen zij die iemand kennen met een longziekte of iemand aan longkanker hebben verloren. Daarover praten in de klas kan helpen bij het verwerken hiervan.


                            


Meer informatie is HIER te vinden.